"Granice mojego języka są granicami mojego świata." Ludwig Wittgenstein

polski20 lutego w auli I LO odbył się II Powiatowy Konkurs Języka Polskiego. W ten sposób uczciliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Czym jest język? Jest zasobem wyrazów, zwrotów oraz form, które określane są przez reguły gramatyczne. Jest najważniejszą wartością każdego narodu i świadectwem jego istnienia. Jest częścią kultury, określa nasze postrzeganie świata. Co roku 21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został on ustanowiony w 1999 r. przez UNESCO. Upamiętnia tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce w Bangladeszu w 1952 r. – zginęło wówczas pięciu studentów, którzy domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego zwraca uwagę na światowe dziedzictwo językowe, podkreśla różnorodność językową i kulturową świata, a także przypomina o językach zagrożonych i ginących, które stanowią aż 43% wszystkich aktualnie używanych.
Ciekawostki o języku polskim
1. Na całym świecie po polsku mówi około 50 mln ludzi!
2. Język polski należy do grupy języków słowiańskich, jest jednym z trudniejszych języków na świecie.
3. Polski alfabet powstał na bazie alfabetu łacińskiego i składa się z 32 liter. 9 z nich nie znajdziemy jednak w żadnym innym alfabecie. Są to: ą, ć, ę, ł, ń ó, ś, ż, ź. . 4. Pierwsze znane pełne zdanie po polsku pochodzi z Księgi Henrykowskiej z 1270 r. i dotyczy opisu życia codziennego w ówczesnych czasach. Mąż mówi do żony: Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj (co współcześnie oznacza: Daj, niech ja pomielę, a ty odpoczywaj).
5. Za ojca literackiej polszczyzny uznaje się Mikołaja Reja, który jako pierwszy pisał wyłącznie w języku ojczystym. Jest autorem słynnej wypowiedzi: „Niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” .
W naszym konkursie wzięli udział przedstawiciele szkól ponadpodstawowych, którym serdecznie dziękuję za aktywność. A oto wyniki: I miejsce - Marta Kopko (II LO) ; II miejsce- Patrycja Panaś (I LO) ; III miejsce- Paweł Król (ILO). Na IV miejscu uplasowali się : Łukasz Banaszek ( ZSEiI), Nadia Narwojsz ( II LO), Nina Jankowska (ZSZ. Technikum nr 3), Marika Biblicka (I LO).
Gratuluję i zapraszam za rok. Iwona Rosa. Metodyk j. polskiego PODN.

Poniedziałkowe spotkanie nauczycieli matematyki ze szkół podstawowych, jak zwykle, przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Zgodnie z tematem zamiast obojętności były iskierki zainteresowania, a nauczyciele poznawali tajniki efektywnego matmy nauczania pod kierunkiem doradcy metodycznego p. Ewy Ładnej. Niesamowitą niespodziankę uczestnikom szkolenia zrobiła jedna z koleżanek, która przyjechała z pysznym ciastem, żeby pożegnać się, bo odchodzi na wcześniejszą emeryturę. To kolejny dowód na to, że nauczyciele matematyki są jedną wielką rodziną.

ree24Rok Edukacji Ekonomicznej to inicjatywa, która zaistniała dzięki zaangażowaniu 6 organizacji pozarządowych (w tym Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości) od lat podejmujących działania w obszarze edukacji ekonomicznej i finansowej.

REE jest symbolicznym wyrazem uznania dla wysiłków tysięcy osób i instytucji, które przez ostatnie 100 lat angażowały się w upowszechnianie wiedzy ekonomicznej. Jest także unikalną szansą na budowanie właściwych postaw wśród społeczeństwa i trwałą zmianę – w myśl hasła „Ekonomia – rozumieć, by świadomie decydować".

W inicjatywę Roku Edukacji Ekonomicznej licznie zaangażowały się autorytety świata ekonomii i wybitni praktycy różnych dziedzin gospodarki.

Jak w tę inicjatywę mogą zaangażować się szkoły?
Na stronie www.ree2024.pl każda szkoła może zgłosić własną inicjatywę, której celem będzie propagowanie wiedzy ekonomicznej. Inicjatywa, która pomyślnie przejdzie proces weryfikacji zostanie opublikowana na stronie REE. Organizatorzy (szkoły) zyskują prawo do wykorzystywania logotypu REE oraz otrzymują pakiet szablonów promocyjnych (infografiki, prezentacje, itp.)

konsultacjePLATFORMA MICROSOFT365 I DZIENNIK LIBRUS

Nauczyciel metodyk przedsiębiorczości Marta Koplin zaprasza na konsultacje indywidualne/grupowe w zakresie korzystania z funkcjonalności aplikacji platformy edukacyjnej Microsoft365 i dziennika elektronicznego Librus.
Służę pomocą, mogę pokazać, potłumaczyć - innymi słowy proponuję korepetycje dla mniej zaawansowanych i rozwijanie umiejętności dla bardziej zaawansowanych.

Masz dość stania przy kserokopiarce?
Niektóre kartkówki mogą sprawdzić się same (z dat, słówek czy definicji).
Formularz może sam podliczyć punkty, przeanalizować je i zamienić na wykresy wykonania każdego pytania.

Poza tym mogę pokazać:
- umieszczanie notatek w OneNote,
- testy/ankiety w formularzach FORMS (jak przygotować, jak pobrać zestawienie)
- dodawanie/usuwanie uczniów z grupach przedmiotowych w TEAMS
- wpisywanie zdarzeń do kalendarza
- udostępnianie zasobów w czasie spotkania
- generowanie linku do indywidualnego spotkania z rodzicem

Możemy też się skupić na rozwiązaniu indywidualnych problemów

Miejsce konsultacji: I LO w Giżycku (ul.Traugutta 1), sala 101
Termin: 30.01-01.02 w godzinach 10:00-13:00
Link do rezerwacji terminu: https://forms.office.com/e/LudBbrsdNx

KonflktNauczyciel doradca metodyczny podstaw przedsiębiorczości Marta Koplin poleca bezpłatne szkolenie online przygotowane przez Instytut Studiów Podyplomowych.

Temat: Konflikt w grupie rówieśniczej jako zasób i potencjał
Termin: 31.01.2024r. (środa) w godzinach: 19.00-20.30
Prowadzący: Maciej Wojdyna - nauczyciel języka polskiego w liceum i technikum, z wykształcenia także pedagog. Ukończył Instytut Tutoringu Szkolnego, Szkołę Trenerską oraz dwuletnie Studium Psychoterapii Zorientowanej na Proces. Pomysłodawca i współautor kursu dla nauczycieli "Matura krok po kroku" pod patronatem Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, kierownik internetowego kursu "Wychowanie to podstawa" w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności wychowawczych, psychoedukacji oraz metodyki nauczania. Propagator edukacji głębi.
Program szkolenia:
Definicja konfliktu
Inne spojrzenie na konflikt (jako możliwość do reintegracji grupy)
Stereotypy wobec konfliktu
Dobre praktyki, konkretne metody pracy.
Link do rejestracji:
https://event.webinarjam.com/register/2995/ry40kb9ng
Link do wydarzenia na Facebooku:
https://facebook.com/events/s/bezp%C5%82atne-szkolenie-konflikt-w/1196775874635879/

Uczestnicy mają możliwość otrzymania Certyfikatu w wersji elektronicznej.
Zamówienia należy dokonać za pomocą linku, który zostanie udostępniony podczas szkolenia. Koszt certyfikatu to 20,00 zł (dwadzieścia złotych).

szkolenie 1UWAGA!!  SZKOLENIE!!!
Przypominamy i zapraszamy na szkolenie jest jeszcze kilka miejsc!!! Szkolenie pt.:" Aktywizowanie uczniów" - powraca do nas super prowadząca Anna Popławska!
Szkolenie odbędzie się w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej
13 stycznia 2024 r (sobota)
w godz.10:00 - 16:00
Koszt szkolenia - 130 zł
Zapisy przewidziane przez formularz on-line: https://forms.gle/PTMP3TYe34uzWBxf6

BMCMarta Koplin doradca metodyczny z podstaw przedsiębiorczości zaprasza nauczycieli przedmiotów ekonomicznych na BEZPŁATNE warsztaty stacjonarne, przygotowujące do pracy z uczniami przy wykorzystaniu szablonu modelu biznesowego (Business Model Canvas). Dzięki temu narzędziu można sprawnie zdefiniować, zaprojektować i zwizualizować każde przedsięwzięcie biznesowe i nie tylko. Sprawdzi się zarówno przy tworzeniu małych jak i dużych projektów uczniowskich.

Termin warsztatów: 15.01.24, godz. 10:00-13:00
Spotkanie poprowadzi: dr Marek Siemiński – wykładowca i prodziekan ds studenckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/5gcqjPXAZV
Liczba miejsc ograniczona – o zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja będzie możliwa tylko do 17.12.2023

MATEMATYCZNA MOC MINECRAFTADoradca metodyczny w zakresie matematyki p. Ewa Ładna zaprasza na szkolenie pt."Matematyczna Moc Minecrafta"
11 grudnia 2023r. 16:00-17:30
SP 3 Giżycko, ul. Wiejska 50, sala 107
Szkolenie odbędzie się w sali komputerowej. Liczba miejsc ograniczona.
Uczestnicy powinni mieć ze sobą login i hasło do Minecraft Education.

14 listopada w Szkole Podstawowej w Perłach doradcy Ewa Ładna i Marzena Mokrzecka zorganizowały warsztat dotyczący rozwiązywania zadań tekstowych. Prowadząca Marzenna Grochowalska w ciekawy sposób zaprezentowała sposoby rozwiązywania zadań tekstowych. Nauczycielki ze szkół w Radziejach, Więckach, Węgorzewa i Pereł otrzymały mnóstwo prezentów od Pani Marzenny. Inspirujące zadania wymagały sporego wysiłku matematycznego. Dziękujemy za owocny warsztat prowadzącej, a uczestniczkom za przybycie. Kolejny warsztat będzie dotyczył rozwiązywania zadań złożonych. Szczegóły wkrótce.

Nauczyciele 5 placówek z powiatu węgorzewskiego dnia 6 listopada wzięli udział w warsztatach, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Perłach. Nauka poprzez zabawę pozwala na rozwinięcie kompetencji matematycznych, polonistycznych, emocjonalnych, językowych. Prowadzący Pan Sebastian Pontus- metodyk, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i pasjonat wykorzystywania klocków konstrukcyjnych skutecznie zaraził uczestniczki do używania klocków w pracy z dziećmi na różnych etapach edukacyjnych. Wspierała go Pani Ada Brzozowska - przedstawiciel handlowy klocków Korbo. Szkolenie zorganizowała Marzena Mokrzecka, a jednym z gości była Pani Danuta Borejko.

Dziękujemy za udział i niezawodne przybycie.

We wtorkowe popołudnie 7 listopada nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej szkolili swoje umiejętności matematyczne podczas warsztatu zorganizowanego przez p. Ewę Ładną a prowadzonego przez p. Marzennę Grochowalską w Szkole Podstawowej nr 3 w Giżycku. Uczestnicy spotkania poznali różne sposoby rozwiązywania i zapisywania rozwiązań zadań tekstowych. Rozmawiali o problemach ucznia w rozwiązywaniu zadań tekstowych oraz o najczęściej popełnianych błędach. Pod czujnym okiem p. Marzenny rozwiązywali zadania tekstowe pracując metodą "myślącej klasy". Dziękujemy nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej za tak liczne przybycie i aktywny udział w szkoleniu (mimo późnej pory), a p. Marzennie Grochowalskiej za przygotowanie i poprowadzenie interesującego warsztatu.

Szkolenie dla nauczycieli Wychowania Przedszkolnego

Serdecznie zapraszamy na szkolenie które odbędzie się 18.11.2023 r od godziny 900 w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka w Węgorzewie.
Zabawy sensoryczno-motoryczne. Walizka praktycznych ćwiczeń do wykorzystania w edukacji
Cel szkolenia:
– Poszerzenie wiedzy na temat rozwoju ruchowego dziecka i umiejętności ruchowych dzieci w wieku 0-6 lat,
– Rozpoznawanie wybranych niepokojących sygnałów w rozwoju ruchowym dziecka,
– Rozszerzenie warsztatu pracy o ćwiczenia ruchowo- sensoryczne z wykorzystaniem własnego ciała i przedmiotów używanych na co dzień.
PROGRAM:
– Rozwój sensoryczno-motoryczny dziecka 0-6 r. ż., a niepokojące sygnały w rozwoju sensoryczno – motorycznym dziecka, które można zaobserwować podczas pracy w grupie;
– Zestawy ćwiczeń i zabaw indywidulanych oraz grupowych wspierających rozwój sensoryczno-motoryczny z wykorzystaniem przedmiotów łatwo dostępnych.
każdy uczestnik otrzymuje:
- skrypt w formie papierowej
- mp3 do pobrania na wskazany adres e-mail
- teczkę, długopis, notatnik
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia doskonalącego z zakresu
Prowadzi:
mgr Anna Maksim – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, pedagog przedszkolny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta neurorozwojowy (Integracja sensoryczna SI, Bilateralna Integracja BI, Integracja Odruchów Pierwotnych INPP, terapia ręki, metoda W. Sherborne), terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (JIAS), instruktor Masażu Shantala, trener programu szkolnego Bilateralnej Integracji, właściciel Centrum Wsparcia Rozwoju REST w Lublinie
Cena: 180 zł od uczestnika
Zgłoszenia prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefon; 604 806 488
Zgłoszenie powinno zawierać
1. Irmie i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia.
2. Adres e-mail – do wysyłki materiałów
3. Dane płatnika / placówki oświatowej w celu przygotowania faktury/
Płatność odroczona 14 dni jest możliwa dla placówek oświatowych
Nauczyciele którzy potrzebują faktury imiennej opłata przelewem na;
ISKRA _ EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA SP.Z.O.O. ul. Młodej Polski 32/83 LUBLIN
nr konta ; 13 1950 0001 2006 6594 2703 0002 Tytułem ; zabawy Sens. Mot. Nazwisko i imię uczestnika

Olsztyn 1Poniedziałek 6 listopada nauczyciele matematyki spędzili w Olsztynie uczestnicząc w szkoleniu w ramach projektów MATura+ oraz MATma². Projekty realizowane są przez Firmę Edukacyjno-Wydawniczą ELITMAT we współpracy z Fundacją Emipria i Wiedza powołaną przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Nauczyciele wysłuchali ciekawych i inspirujących wykładów prowadzonych przez p. Dariusza Kulmę, p. Roberta Bacę oraz prof. Marka Kaczmarzyka. Wspólny wyjazd na szkolenie zorganizowali nasi doradcy metodyczni w zakresie matematyki p. Ewa Ładna i p. Tomasz Wierzchowski.

konkurs filmowyNauczyciel doradca metodyczny podstaw przedsiębiorczości Marta Koplin poleca konkurs promujący kształcenie zawodowe.

ReferNet Polska zaprasza uczniów techników, szkół branżowych I i II stopnia oraz szkół przysposabiających do pracy do udziału w konkursie kreatywnym. Przedmiotem konkursu jest pomysł na krótki (maks. 3 minutowy) film o dowolnej konwencji (np. reportażu, wywiadu, filmu dokumentalnego, teledysku itp.), stworzony w dowolnej technice, którego tematem przewodnim jest jedno z haseł:
• Mój zawód za 30 lat,
• Mój zawód i moje zielone kompetencje.

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody w formie bonów zakupowych:
• sześć nagród głównych – każda o wartości 2000 zł oraz
• dwa wyróżnienia o wartości 1000 zł.

Więcej informacji o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: ReferNet Polska – Konkurs dla uczniów na film promujący kształcenie zawodowe – zgłoszenia do 30.11.2023 r. (ibe.edu.pl)

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.