Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji informuje o zmienionej organizacji pracy w okresie wakacyjnym:

- od 01 lipca do – 31 sierpnia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  czynna w godzinach 7.00 – 15.00,
                                                  OBSŁUGA INTERESANTÓW W GODZINACH: 8.00-13.00


- od 15 lipca do 16 sierpnia Poradnia  wyłączona z pracy diagnostycznej,
od 15 lipca do 16 sierpnia Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna  nieczynna.

Dla uczczenia 15 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, 30 rocznicy obrad Okrągłego Stołu  i pierwszych Wolnych Wyborów, Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku organizuje 3 czerwca Grę Miejską  „A to Polska właśnie”. Do gry zapraszamy drużyny  3 osobowe  reprezentujące szkoły ponadpodstawowe  z terenu powiatu giżyckiego. Celem gry  jest popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat Unii Europejskiej i państw do niej należących, poszerzenie wiedzy o historii Polski, zachęcenie młodzieży do czynnego udziału w poznawaniu miasta Giżycka,  propagowanie drużynowego, aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.  Na zgłoszenia czekamy do 30 maja 2019 r. Zapraszamy!

Regulamin gry i karta zgłoszenia w załączeniu.

REGULAMIN GRY

KARTA ZGŁOSZENIA

27 marca w Olecku odbyła się konferencja dyrektorów przedszkoli i szkół, pedagogów i psychologów szkolnych oraz doradców zawodowych powiatu oleckiego, giżyckiego i węgorzewskiego. Konferencja została zorganizowana przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Olecku, Giżycku i Węgorzewie.

Program konferencji:

  • Talenty naszych Krasnali- rozwijanie uzdolnień dziecka w wieku przedszkolnym- Anna Kozłowska, Barbara Kujałowicz, Dorota Brodowska- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi KRASNAL w Olecku
  • Formy i metody pracy z uczniem zdolnym- -Wioletta Jaskólska –ORE
  • Młodzi mają głos. Teatr miejscem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży- Maria Niedziółka SP nr 1 w Węgorzewie
  • Liceum akademickie?... z doświadczeń I Liceum Ogólnokształcącego im . Jana Kochanowskiego w Olecku- Katarzyna Kamińska, dyrektor I LO w Olecku
  • Rozwój pasji zawodowych ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku- Małgorzata Kazaniecka ,nauczyciel ZSZ w Giżycku , grupa uczniów i absolwentów szkoły
  • Węgorzewska Kuźnia Talentów- Jolanta Aleksandra Rodzewicz, dyrektor PP-P
    w Węgorzewie
  • Powiatowy Dzień Talentów- Marta Knaś, doradca zawodowy PORE w Giżycku

W drugiej części spotkania odbyła się debata w grupach dyskusyjnych a wypracowane rekomendacje zostały zaprezentowane podczas posumowania konferencji.


 

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.