Doradca zawodowy informuje

wielkanoc 2021

Pierwsze spotkanie już za nami. Miałam przyjemność spotkać się z uczniami klasy III z II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku. Rozmawialiśmy o motywacji, planowaniu, wyznaczaniu celów i działaniu. Sytuacja w jakiej znaleźli się uczniowie wystawia na próbę ich motywację do uczenia się, planowania swojej nauki i pracy oraz podejmowania działań zmierzających do osiągnięcia zamierzonych celów. W tym trudnym okresie motywacja wewnętrzna nabiera szczególnego znaczenia. Jak powiedział Baron Bruce: „Wspaniałe sukcesy osiągają tylko ci, którzy ośmielili się uwierzyć, że coś w nich samych jest potężniejsze od okoliczności.” Nie dajmy się okolicznościom! Tak wiele zależy od naszego nastawienia! Warto zapamiętać, że sukces odnoszą Ci, którzy podejmują działanie wówczas, gdy innym nie chce się w danej chwili wykazać jakąkolwiek aktywnością.

1 2 3

Zamieszczam kilka podpowiedzi, z których możecie sami korzystać, a także podobną „ściągę” zamieścić w zakładkach na stronach swoich szkół.

Pozdrawiam i życzę pomyślnego nowego roku szkolnego

Niezbędnik Doradcy Zawodowego:

- link do bezpłatnej strony www.mapakarier.org wraz z informacją, że zawiera szczegółowe opisy 600 zawodów

- link do nagrania webinaru dla Rodziców „Jak pomóc dziecku w wyborach edukacyjno-zawodowych?”: https://youtu.be/-PZK__nseeI

- link do artykułu „5 rzeczy, o których warto pamiętać, rozmawiając z dzieckiem o ścieżce edukacyjno-zawodowej”: https://bit.ly/2PoVg74

- link do nagrania audycji z udziałem ekspertek Mapy Karier na antenie Polskie Radio Dzieciom: https://bit.ly/3kaCPRM

- spis wartościowych kanałów na YouTube i podcastów, możesz zainspirować się naszym zestawieniem: https://bit.ly/35AvioJ

- spis inspirujących wystąpień z cyklu TED, zerknij na nasze propozycje: https://bit.ly/39W03Xn


 

Drodzy Rodzice, czas w jakim się znaleźliśmy nie jest łatwy. Wymaga od nas wszystkich przystosowania się do nowej rzeczywistości. W innych realiach musimy sprostać nowym wyzwaniom, ale też realizować zadania, które do tej pory realizowaliśmy.

Jako doradca zawodowy chciałabym zachęcić Was abyście spróbowali wykorzystać tę sytuację do wsparcia swoich dzieci w rozwijaniu lub nabywaniu nowych umiejętności. Podczas konsultacji często słyszałam od nich, że niczego nie potrafią, a z rozmów z rodzicami wnioskowałam, że często wyręczają swoje dzieci, lub nie stawiają przed nimi żadnych wyzwań, nie przydzielają obowiązków.

Taka działanie jest dość niebezpieczne, ponieważ kształtujemy u dzieci postawę roszczeniową lub poczucie niemocy, brak odpowiedzialności i obowiązkowości. W trosce również o siebie samych zlecajmy dzieciom zadania na miarę ich możliwości. Z jednej strony coś zostanie wykonane, zrobione, a z drugiej u dziecka wzrośnie poczucie sprawczości, podniesie się jego samoocena, wzrośnie poczucie wartości.

Dbanie o wspólne miejsce, w którym żyjemy jest obowiązkiem wszystkich domowników. Dzieci uczą się po przez naśladowanie. Wspólna praca niesie wiele korzyści: poczucie bliskości, jedności z rodziną, uczy - praktyczne działanie jest najlepszym sposobem zdobycia wiedzy, daje poczucie sprawczości, przynosi wymierne korzyści.

Obecnie wiele rzeczy robimy samodzielnie, jest to dobry moment aby pokazać dzieciom co, jak i z czego powstaje. Świetną okazja do pokazania procesu produkcyjnego jest pieczenie chleba czy przygotowywanie wyrobów spożywczych. Samodzielne przygotowanie posiłku – pomoże docenić prace tych, którzy na co dzień to robią. Wykonywanie prostych prac pomoże zarówno dzieciom jak i rodzicom. Przydzielenie nowych, na miarę możliwości obowiązków również przyniesie obopólne korzyści.

Jasne, przejrzyste zasady, wspólne działanie na miarę potrzeb i możliwości, konsekwencja w planowaniu i realizowaniu pracy z pewnością wszystkim się przyda i przyniesie wiele korzyści. Warto sensownie wykorzystać ten trudny czas. Nastawić się pozytywnie - ile możemy się sami nauczyć, ile możemy przekazać naszym dzieciom i jak wiele mogą wynieść nowych umiejętności czy postaw.

Życzę powodzenia. Doradca zawodowy PP-P.

Czas w jakim się znaleźliśmy nie jest łatwy. Wymaga od nas wszystkich przystosowania się do nowej rzeczywistości. W innych realiach musimy sprostać nowym wyzwaniom, ale też realizować zadania, które do tej pory realizowaliśmy.

Jako doradca zawodowy chciałabym zachęcić Was abyście spróbowali wynieść z tej nietypowej sytuacji coś pozytywnego dla siebie. Podczas konsultacji często od Was słyszałam, że nic nie potraficie - teraz jest możliwość i okazja, żeby się czegoś nauczyć.

Spróbujcie zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Warto zacząć od samodyscypliny w planowaniu swojego dnia – sami dla siebie możecie być sterem, żeglarzem i okrętem. Tak ważny jest konkretny rozkład zajęć i zorganizowanie swojego warsztatu pracy aby wywiązać się ze swoich obowiązków. Bardzo ważny jest także sposób spędzania czasu po zrealizowaniu tych obowiązków.

Spróbujcie nauczyć się czegoś nowego. Może przyrządzania jakiejś potrawy?, Zbudowania czegoś praktycznego z klocków lego?, Przygotowania praktycznych, użytecznych produktów?, Ozdób świątecznych z tego co jest pod ręką? Warto zadbać o swego pupila, pomóc rodzicom w porządkach – nie tylko w swoim pokoju, zająć się młodszym rodzeństwem. Wymyślanie zabaw i sposobów na nietypowe spędzanie czasu może być bardzo kreatywne. Z nudy może powstać wiele niekonwencjonalnych rozwiązań.

Rozejrzyjcie się dookoła – co mogę dzisiaj zrobić, czego nowego się nauczyć. Proste, podstawowe czynności mogą okazać się odkrywcze i niesamowite. Powodzenia!

Wierzę, że po tym czasie każdy z Was będzie potrafił wymienić wiele czynności, które potrafi wykonać. Jak bardzo potrzebne i cenne są w obecnej sytuacji umiejętności, dzięki którym można być choć trochę samowystarczalnym przekonują się Wasi rodzice a Wy to odczuwacie i mam nadzieję doceniacie.

Drodzy uczniowie jeżeli zastanawiacie się jaki zawód wybrać i nie macie pojęcia na temat świata zawodów polecam wam świetną stronę z opisami zawodów : https://mapakarier.org/

Ścieżki kariery
Dowiedz się, co trzeba umieć i jakie wykształcenie zdobyć, aby pracować w różnych zawodach

Miasto zawodów
Odkrywaj setki ciekawych zawodów i informacje o nich, takie jak wielkość rynku pracy, czas nauki i zarobki

Drodzy nauczyciele, doradcy zawodowi jeżeli zastanawiacie się jak w obecnej sytuacji realizować doradztwo zawodowe polecam Wam świetną stronę z opisami zawodów oraz pomysłami na lekcje : https://mapakarier.org/

Mapa Karier dla nauczycieli

Drodzy nauczyciele, doradcy zawodowi jeżeli zastanawiacie się jak w obecnej sytuacji realizować doradztwo zawodowe polecam Wam świetną stronę z opisami zawodów oraz pomysłami na lekcje: https://mapakarier.org/

Interaktywne i darmowe - narzędzie doradztwa zawodowego w szkole.

Pomysły na lekcje - poprowadź lekcje w szkole, pomóż uczniom podjąć przemyślane wybory zawodowe.

Warunki rekrutacji do Szkół Ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2020/2021 – terminy:
 • 11 maja - 23 czerwca 2020 r. do godz.15.00 - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 26 czerwca - 30 czerwca 2020r. do godz.15.00 - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • do 24 czerwca 2020 r. - Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach;
 • 13 lipca 2020 r. - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • od 11 maja - 14 lipca 2020 r. - Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie;
 • 13 - 20 lipca 2020 r. - Potwierdzenie przez rodzica kandydata - albo kandydata pełnoletniego - woli podjęcia nauki poprzez złożenie w sekretariacie szkoły:
  - oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),
  - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń.
 • 21 lipca 2020 r. do godz. 14.00 - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 • Dodatkowo do sekretariatu szkoły należy dostarczyć:
  - dwie fotografie legitymacyjne;
  - jeżeli kandydat posiada - orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami).

Punktacja ocen i innych osiągnięć kandydata:

 •  Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35. Z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie po 35 pkt. Wyniki przedstawione w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 – maksymalnie można uzyskać 30 pkt.
 • Punkty za oceny z czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz dwóch przedmiotów obowiązkowych ustalonych przez dyrektora szkoły, jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału – maksymalnie 72 punkty
 OCENA SUMA PUNKTÓW 
 celujący  18 punktów
 bardzo dobry  17 punktów
 dobry  14 punktów
 dostateczny  8 punktów
 dopuszczający  2 punkty

- Punkty za szczególne osiągnięcia – maksymalnie 28 punktów:
- Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.;
- Punkty uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursami – maksymalnie 18 pkt.;
- Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej szczególnie w formie wolontariatu - 3 pkt.

* Jak będzie wyglądała rekrutacja w obecnej sytuacji jeszcze nie wiemy, będziemy Państwa informować jak tylko będą jakieś ustalenia.

Szanowni Rodzice!

   Czas, gdy dziecko rozpoczyna kolejny etap swojego życia jest trudnym momentem również dla rodziców. Zapewne odczuwacie Państwo chęć pomocy dziecku i odpowiedzialność za jego decyzje, a drugiej strony bezradność głównie z powodu niedoinformowania. Jak wykazują badania młodzież oczekuje porady w wyborze zawodu najczęściej od swoich rodziców. Powstaje, więc pytanie: Jak pomóc swojemu dziecku w dokonaniu trafnego wyboru zawodu i szkoły prowadzącej do niego? Musicie Państwo tak, jak Wasze dzieci pamiętać o trzech najważniejszych założeniach skutecznej porady zawodowej.

 • Rodzice mogą pomóc dziecku rozpoznać jego predyspozycje zawodowe. Przez rozmowę, obserwację, wspólne określenie zainteresowań i potrzeb dziecka. W procesie wychowania przy akceptującej i wspierającej postawie rodziców dziecko potrafi opisać swoje mocne i słabe strony. Rodzice powinni zastanowić się nad tym, jakie jest moje dziecko? Jakie są jego zainteresowania?, Jak spędza wolny czas?, Czy należy do kół zainteresowań?, Które przedmioty w szkole najbardziej lubi i dlaczego? Jakie książki czyta, jakie artykuły go interesują, jakie ogląda programy telewizyjne? Jakie są jego uzdolnienia, cechy charakteru, stan fizyczny i zdrowotny?
 • Rodzice mogą pomóc swojemu dziecku poznać zawody. Pracując w określonym zawodzie możecie Państwo służyć informacjami o swoich i pokrewnych stanowiskach pracy. Można porozmawiać z dzieckiem, o tym, jakie zawody mu najbardziej odpowiadają, a jakie najmniej. Gdy dziecko nie potrafi wskazać konkretnego zawodu, można podyskutować nad charakterem przyszłej pracy. Czy chciałoby pracować z ludźmi, czy tworzyć rzeczy, a może operować danym? Przypomnijcie Państwo dzieciom ich dziecięce zabawy, w kogo się bawiły, kogo naśladowały, kim wówczas chciały być? Pozwólcie dzieciom na marzenia i wspierajcie je w ich realizacji. A tak konkretnie to pomóżcie swojemu dziecku zebrać informacje o interesujących je zawodach z dostępnych źródeł informacji np. z Internetu.
 • Rodzice mogą pomóc dzieciom poznać dostępne szkoły ponadpodstawowe. Dobrym sposobem jest chociażby przeanalizowanie treści zawartych w informatorach czy na stronach internetowych szkół. Gdy rzetelnie przejdziecie Państwo z dzieckiem dwa wcześniejsze etapy, to wybór szkoły będzie tylko formalnością. Należy pamiętać, że zawód jest celem, a szkoła ponadpodstawowa pierwszym etapem jego realizacji. Warto pomóc dziecku wypełnić dokumenty rekrutacyjne i śledzić terminy obowiązujące przy rekrutacji. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej dotyczącej naboru: https://nabor.pcss.pl/gizycko, wizyt w szkołach ponadpodstawowych, a także do skorzystania z możliwości indywidualnych konsultacji dla rodziców u doradcy zawodowego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Giżycku.

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.