Regulamin uczestnictwa

INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem IX Powiatowego Dnia Talentu jest Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Smętka 5

Współorganizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku; Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

Honorowy Patronat nad imprezą sprawuje Starosta Giżycki.

 CELE

 1. Promowanie idei talentu, aktywizacja uczniów i wspieranie rozwoju indywidualnych uzdolnień.
 2. Wyłonienie i umożliwienie prezentacji scenicznej młodych talentów z powiatu giżyckiego.
 3. Popularyzacja i prezentacja dorobku artystycznego uczniów szkół i placówek oświatowych powiatu giżyckiego.
 4. Motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań, pasji i uzdolnień.
 5. Wspieranie placówek oświatowych w pracy z uczniem zdolnym.

  TERMIN I MIEJSCE GALII.
  Gala finałowa – IX PDT rozpocznie się o 10.00 dnia 15.06.2022 rw Bibliotece Pedagogicznej (PORE) ul. Smętka 5, Giżycko.
  W obecnej sytuacji pandemicznej prezentacja prac odbędzie się online.

III. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Udział w imprezie jest dobrowolny i otwarty dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu giżyckiego.
 2. Każda placówka przygotowuje i zgłasza do prezentacji podczas gali finałowej maksymalnie 1 formę sceniczną ( indywidualne bądź zespołowo) w wybranej przez siebie dziedzinie artystycznej :
  • recytacja;
  • muzyka: śpiew solowy, śpiew zespołowy, gra na instrumencie;
  • taniec: indywidualny lub zespołowy;
  • plastyka;
  • nauka / technika / nadzwyczajne umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii;
  • i inne.
 1. Do 15.05.2022r. opiekun z ramienia szkoły przekazuje mailowo karty zgłoszenia uczestników do pracownika PORE - Hanny Buszko (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) – koordynatora IX PDT.
 1. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.
 2. Wszelkie przekazywane prace   muszą być dokładnie opisane i dostarczone organizatorowi drogą mailową .
 3. Organizator zapewnia sprzęt: rzutnik multimedialny.
 4. Prezentacja finałowa jest równoznaczna z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego regulaminu
 5. Uczestnicy przeglądu przyjmują do wiadomości, że prezentacja prac online podczas gali jest równoznaczna z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie różnego rodzaju zapisu jego osoby oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w działaniach promujących imprezę.

  NAGRODY
 1. Fundatorem nagród jest organizator, z funduszy uzyskanych od sponsorów i współorganizatorów.
 2. Każdy uczestnik Gali otrzyma statuetkę, dyplom oraz nagrodę rzeczową w przypadku prezentacji zespołowej statuetkę, dyplom i nagrodę dla zespołu.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach sprawnego przeprowadzenia przeglądu, w ramach IX PDT.
 1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR).
 1. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 1 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika oraz jego wizerunku na stronach internetowych Starostwa Powiatu Giżyckiego oraz PORE.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Regulamin uczestnictwa wraz z kartą zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej PORE: poregizycko.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Gali finałowej i miejsca, po wcześniejszym zamieszczeniu informacji i poinformowaniu zgłoszonych placówek.
 4. Szczegółowych informacji udziela koordynator IX PDT Hanna Buszko,  tel: 87/ 428 33 15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Karta zgłoszenia na IX Powiatowy Dzień Talentu

22 czerwca odbył się VII Powiatowy Dzień Talentu – ON LINE !!!!!

Pandemia koronawirusa zatrzymała nas na moment .

W tych tak trudnych dla nas chwilach pracowaliśmy w domach, zdalnie. Nauczyciele i uczniowie nadal tak pracują. Mimo trudnego czasu, zaproponowaliśmy aby Powiatowy Dzień Talentu odbył się tak ja co roku, tylko nieco inaczej - ON LINE.

Dziękuję Nauczycielom, którzy odpowiedzieli na moją propozycję i wysłali mailami prace swoich utalentowanych uczniów.

W VII PDT z uwagi na ograniczenia sanitarno - epidemiologiczne wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z naszego miasta.

Zostały przedstawione prace uczniów w czterech kategoriach:

Plastyka – uczennica kl VI b, SP nr1 - Lidia Łozak

               - uczennica kl.VI b,   SP nr2 – Klaudia Ostrowska

               - uczeń kl. VIa,        SP nr2 – Oskar Budyta

               - uczeń kl .IVa,       SP nr2 – Franciszek Kowal

             - uczeń kl.VII a,         SP nr2 – Mikołaj Górski

             - uczeń kl. Va,           SP nr2 – Jan Organek

                 - uczennica kl.IVb,         SP nr4 - Nastazja Makowska

                 - uczennica kl.IVb ,         SP nr4 - Pola Biega

                 - uczennica kl.IVb ,         SP nr4 - Lisa Naruszewicz

                 - uczennica kl.Vc ,         SP nr4 - Julia Grajewska

                 - uczennica kl.Va ,         SP nr4 - Maja Kaziak

                  - uczeń kl.Vc ,               SP nr4 -Jakub Pietkiewicz -

                 - uczennica kl.Vb ,         SP nr4 -Sonia   Małyska

                 - uczennica kl.Vb ,         SP nr4 -Julia Małyska

                 - uczennica kl.Vc ,        SP nr4- Maja Cieciuch

                 - uczennica kl.Vc ,         SP nr4- Maria Kościelak

                   - uczeń kl.Vb ,             SP nr4 -Bartosz Walasiewicz

                   - uczniowie kl.Ib,         SP nr4 (praca zbiorowa)

Muzyka – uczennica kl.VI b, SP nr1 – Tatiana Gajewska

Modelarstwo – uczeń kl.Vc,  SP nr1 - Dawid Konc

Krawiectwo artystyczne – uczennica kl.Vb, SP nr1 – Debora Pawłowska

W VII Powiatowym Dniu Talentów – „On – Line” zaprezentowało swoje prace 46 uczniów Szkół Podstawowych w Giżycku.

Dziękuję Pani Tatianie Cecen, Krystynie Chrapowickiej, Alicji Ingielewicz, Danucie Komisarczyk, Urszuli Wądołowskiej za przesłanie prac uczniowskich na VII PDT.

Koordynator VII PDT – Hanna Buszko


 

Szanowni Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu giżyckiego!
W tym roku po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w kolejnym już VIII Powiatowym Dniu Talentu.
Gala finałowa – VIII PDT rozpocznie się o godz. 9.00 dnia 09.06.2021 r. w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej (PORE) ul. Smętka 5, Giżycko.
W obecnej sytuacji pandemicznej prezentacja prac odbędzie się online bez udziału uczniów i opiekunów.
Prosimy o zachęcenie uczniów do udziału w tym przedsięwzięciu. Wspieranie i motywowanie ucznia w rozwijaniu jego talentów jest ważnym zadaniem szkoły. Planowane działanie wpisuje się w wymagania Państwa wobec szkół i placówek dotyczące wspomagania rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z koordynatorem VIII Powiatowego Dnia Talentu Hanną Buszko: 87/428 33 15, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1. Regulamin uczestnictwa
2. Karta zgłoszenia

„Pewnego dnia coś zrobisz, coś zobaczysz albo wpadniesz na pomysł, który pozornie pojawi się znikąd. I poczujesz, że coś w tobie drgnęło, jakieś ciepło w sercu. Kiedy tak się stanie, nie wolno ci tego zignorować. Otwórz umysł i podążaj za tym pomysłem, Podtrzymuj płomień. A wtedy na pewno znajdziesz swój ogień”

                                                                                                                                                                             Papież Franciszek Kraków 2016

V Powiatowy Dzień Talentu odbył się 13 czerwca w hali sportowej gościnnego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku. Dzień miał charakter gali, w której możliwe było przedstawienie wszelkich form wyrazu artystycznego, poczynając od piosenki, przez recytacje, kabaret , teatr, taniec, grę na dowolnym instrumencie po zaprezentowanie dorobku plastycznego i pokazu sprawności manualnych i sportowych.

Uczniowie mogli zaprezentować swoje pasje, zainteresowania, talenty, osiągnięcia oraz hobby. W przeglądzie wzięli udział wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swoje szkoły lub placówki oświatowe. V „Jubileuszowy” Dzień Talentu uświetniły występy młodzieży z Alytuskiego Centrum Kultury BEL CANTO , Zespół WAKARE, Aldona Romauskaite, Auszra Saulewicziute.

Talenty roku 2018:

KATEGORIA - PLASTYKA - SP

Patrycja Chmielewska - SP Spytkowo; Fabian Gajgał - SP Bystry; Nikola Gzarubin - SP Ryn.

KATEGORIA – PLASTYKA- FOTOGRAFIA GIM./PONADGIM.

Fabian Chrzanowski - SP 1 Oddz. Gim; Kinga Dzika - Gim. Nr 2; Justyna Żygałło - II LO

Hanna Nosewicz - II LO.

 KATEGORIA ŚPIEW SP

Magdalena Sulińska - SP 3; Magdalena Sawuła - SP Bystry; Oksana Kmit - SP Spytkowo; Maja Wądołowska - SP 1; Adam Piórkowski - SP 1; Kamil Lach - SP Rydzewo; Jacek Mycak - SP Upałty; Duet: SP 7: Zofia Sobocińska, Alicja Szmuc; Natalia Raćkoś - SP Rydzewo;

Zespół :Kolorowe nutki” SP 4 : Weronika Kowalska, Karolina Suchorowiec, Oliwia Orłowska; Zespół: „Dwójeczki” SP 2: Magdalena Radzewicz, Oliwia Symonowicz, Emilia Kutnik, Wiktoria Symonowicz, Ksenia Petiuk; Zespół muzyczny: „Czwartaki” SP Ryn: Julia Cybul, Julia Jagielska, Amelia Junkiewicz, Agata Marciniak, Aleksandra Mikosza, Klarysa Radziulewicz, Hanna Szczebiot; Gabriela Dziemianowicz - SP Miłki; Konrad Ługiewicz - SP 4; Zespół muzyczny „UNISONO” SP Miłki:Julia Dziedzicka, Aleksandra Jenczyk, Katarzyna Haremik, Emilia Bączek, Gabriela Dzieniewicz.

KATEGORIA – RECYTACJA – SP

Maja Dubiel - SP 4; Maja Pierżyło - SP Kruklanki; Robert Tomaszewski - SP Kruklanki; Monika Tomaszewska - SP Kruklanki; Lena Zabawka - SP Kruklanki; Sandra Bekisz - SP Kruklanki; Olena Ostapkowicz - SP Kruklanki;

KATEGORIA GRA NA INSTRUMENCIE – SP

Tomasz Zubowicz SP 3; Zespół: Golden Picks SP 7: Kuba Romanek, Michał Ziniewicz, Przemysław Ziniewicz.

KATEGORIA GRA NA INSTRUMENCIE – GIM
Natalia Maśnik - SP 2

KATEGORIA TANIEC SP

Paulina Taraszkiewicz - SP Spytkowo; Milena Pałuszyńska - SP 7;

Duet: SP 1:Julia Szablan, Mateusz Lisowski;

Zespół taneczny „Staświnki” SP Staświny: Oliwia Baran, Alicja Niedzwiecka, Wiktoria Puka,

Łukasz Nadziak, Oliwia Urbanowicz, Katarzyna Sokołowska, Zuzanna Koprowska, Kinga Sokołowska;

Zespół taneczny „Ludowy” SP Bystry:Oskar Górski, Cyprian Kamiński, Jakub Król, Maja Łuszczyk, Zofia Makaryk, Błażej Marchelski, Wiktoria Pisiak, Anna Sacharczuk, Lidia Sobolewska, Łukasz Świercz, Bartłomiej Tak, Bartosz Urbanowicz, Natalia Urbanowicz, Bartosz Złęgota.

 KATEGORIA – MAŁE FORMY TEATRALNE

Zespół artystyczny „Czarne Koty” SP Staświny :Oliwia Baran, Alicja Niedźwiecka, Wiktoria Puka, Łukasz Nadziak, Kinga Sokołowska, Karolina Wierzchowska, Jakub Dorbach, Marcin Pilimon, Weronika Pilimon, Jakub Helms; Zespół kabaretowy: Hufiec Pracy Poziom gimnazjalny: Daria Skiba, Aleksandra Binik, Damian Gardzielewski, Adrian Pędzich

 KATEGORIA – TANIEC PONAD SP

Alicja Zubowicz SP 1 gimn.; Duety; GM Bystry:Aleksandra Gryciuk i Damian Smolak,

Amelia Czarniecka i Michał Kitowicz, Milena Mróz i Michał Rubacki, Weronika Olszewska i Karol Misztuk, Karolina Sielewicz i Kacper Czerniawski, Urszula Zubowicz i Sebastian Mróz, Gabriela Aneszko i Paweł Matyjasek; Zespół taneczny 3KW GM Bystry: Patrycja Bogdaniuk, Kaudia Niedżwiecka, Aleksandra Sobczak, Julia Tokarz.

KATEGORIA - INNE

Igor Trubuszewski - MOS - kostka Rubika;

Duet gimnastyczny - SP Ryn: Nikola Cieślińska i Natalia Chyła;

Magdalena Duda- Gim Miłki - origami;

Duet gimnastyczny: I LO : Wiktoria Wysocka i Weronika Borawska.

 

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji dziękuje sponsorom:

Panu Markowi Jasudowiczowi - Wójtowi Gminy Giżycko

Pani Helenie Sałacie Pełnomocnikowi Wójta Gminy Giżycko ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Panu Bartłomiejowi Kłoczko - Wójtowi Gminy Kruklanki

Pani Monice Grabowskiej – Sochacz - Pełnomocnikowi Wójta Gminy Kruklanki ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Panu Wojciechowi Iwaszkiewicz - Burmistrzowi Miasta Giżycka

Pani Beacie Ratkiewicz - Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole w Giżycku

Panu Robertowi Kępa – Informacja Turystyczna w Giżycku

Pani Urszuli Mieczkowskiej – Andrzejewskiej

Panu Dariuszowi Jodko

Pani Grażynie Wasilewskiej - Prokopowicz - Pracownia Diagnostyczno- Terapeutyczna „Od stóp do głowy” w Giżycku

Panu Dariuszowi Pindur - Firma Op[el

Pani Beacie Walusiak-   - Kebap „Girasole” w Giżycku

Pani Karolinie Bojarskiej -   Salon Kosmetyczny „Hanami” w Giżycku

Pani Katarzynie Niewiadomskiej - Restauracja „Kuchnie Świata” w Giżycku

Panu Konradowi Marczuk – Restauracja „Przystań: w Giżycku

Panu Jerzemu Mikule – Restauracja „Pod Żubrem” w Kruklankach

Panu Adamowi Kajetanowicz - Cukiernia „U Adama” w Giżycku

Panu Tomaszowi Sienkiel – Restauracja „Aqwarium” w Giżycku

Panu Jackowi Kucharskiemu – Pizzeria „Oregano”

Panu Mariuszowi Kozłowskiemu – Księgarnia „Koziołek” w Giżycku

Panu Piotrowi Konstantynowicz

Panu Ryszardowi Należytemu

Pani Annie Szarko

Pani Marcie Knaś.

Podziękowania dla współorganizatorów:

Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach,

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku,

Centrum Profilaktyki, Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku,

Zespołowi Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.


 

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.