Dorota Hanna Buszko - pedagog

 • diagnoza pedagogiczna uczniów kl. 0-VIII i szkół ponadpodstawowych,
 • diagnoza pedagogiczna pod kątem specyficznych trudności szkolnych,
 • dojrzałość szkolna 7- latka,
 • konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży,
 • edukacja seksualna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
 • mediacje (umiejętności rozwiązywania konfliktów),
 • edukacja seksualna – konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

 

Katarzyna Łatacz - mgr oligofrenopedagogiki, specjalista   wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem, terapeuta pedagogiczny, muzykoterapeuta dogłębnokomórkowy, specjalista do spraw promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, dietetyk, neuroterapeuta EEG Biofeedback, specjalista do spraw szkoleń i rozwoju pracowników, Trener ACI.

Działania diagnostyczno-terapeutyczno-konsultacyjne:

 • Diagnoza pedagogiczna potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci
  i młodzieży.
 • Prowadzenie terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży.
 • Udzielanie rodzicom porad i instruktaży dotyczących metod pracy
  z dziećmi i młodzieżą.
 • Konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

Działania wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych zgodnie z bieżącymi potrzebami.

 • Udzielanie pomocy w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów.
 • Prowadzenie konsultacji na terenie poradni oraz w przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Udział w zebraniach rad pedagogicznych i zespołów nauczycielskich.
 • Prelekcje dla nauczycieli i rodziców.
 • Prowadzenie zajęć instruktażowych.
 • Udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu
  i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci.
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 • Edukacja prozdrowotna wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Alina Ożańskapedagog, socjoterapeutka, terapeutka pedagogiczna, trenerka warsztatu umiejętności psychospołecznych, trenerka metody Kids’skills- dam radę,  coach ACF Global.

Socjoterapia:

 • indywidualne i grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży,
 • konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży wykazującej trudne zachowania,
 • wspomaganie szkół i przedszkoli w budowaniu strategii pomocy dziecku z trudnymi zachowaniami.

Terapia pedagogiczna:

 • diagnoza pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów kl. 0-VIII i szkół średnich,
 • diagnoza pedagogiczna pod kątem specyficznych trudności szkolnych,
 • dojrzałość szkolna 7- latka.

Konsultacje i porady bez badań:

 • dla rodziców uczniów z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi,
 • dla młodzieży poszukującej motywacji do działań w tym nauki,
 • realizacja  zadań wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkoli, szkół i placówek oświatowych zgodnie z bieżącymi potrzebami.

 

Anna Szarko – pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz edukacji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem, terapeuta Integracji Sensorycznej i Integracji Bilateralnej, terapeuta ręki.

Działania diagnostyczno-terapeutyczno-konsultacyjne:

 • Diagnoza pedagogiczna potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci
  i młodzieży.
 • Diagnoza rozwoju i funkcjonowania małego dziecka.
 • Prowadzenie terapii dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

 

 

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.