23 marca 2023 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku przeprowadzony został Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Deutsch ist in”, którego organizatorem był Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji/ Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku.
Nauczyciele 12 szkół objętych doradztwem metodycznym PODN w Giżycku zgłosili chęć udziału w tym przedsięwzięciu. Do rywalizacji stanęli uczniowie pięciu szkół podstawowych z klas 7 i 8 (Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku, Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku, Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Pawła II w Giżycku, Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku i Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach) i siedmiu szkół ponadpodstawowych z klas 1 i 2 (Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Giżycku, I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku, II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku).
Celem konkursu było:
a) promowanie pracy szkół i nauczycieli,
b) kształtowanie umiejętności lingwistycznych i komunikacyjnych,
c) propagowanie nauki języka niemieckiego,
d) rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim oraz poszerzanie wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych,
e) umożliwienie uczniom pokazania swoich mocnych stron.
Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na konkursie obejmował odpowiednio zagadnienia z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych - II etapu edukacyjnego, wariant II.2. i ponadpodstawowych - III etapu edukacyjnego, wariant III.2.
Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu leksykalno-gramatycznego składającego się w zależności od kategorii z 75 lub 100 pytań w ciągu 60 minut. W tym czasie przybyli z uczniami nauczyciele języka niemieckiego mieli okazję do wymiany doświadczeń zawodowych i myśli dotyczących warsztatu pracy germanisty oraz obejrzenia krótkiego szkolenia dr Marzeny Żylińskiej „Neurodydaktyka a klasowa praktyka na lekcji języka obcego” https://www.macmillan.pl/szkolenia-pomoc/video/103
Po godzinnych zmaganiach uczniów poszerzona komisja konkursowa przystąpiła do sprawdzania prac, po czym wyłoniono zwycięzców w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wręczono nagrody za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca oraz dyplomy za udział w konkursie. Nagrody rzeczowe ufundował PORE, a książkowe Wydawnictwo Pearson.
Nad przebiegiem konkursu czuwała doradczyni w zakresie języka niemieckiego Małgorzata Lasota

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.